Radca prawny Bielawa

15 13 września 2018

Wzorowy pracodawca

DB Schenker Logistics jest przykładem biznesu odpowiedzialnego społecznie. Oprócz dbania o ciągły rozwój i zdobywania kolejnych rynków, firma inwestuje w pracowników.

Troszcząc się o jakość kultury organizacyjnej i bezpieczeństwo pracy DB Schenker Logistics, umacnia swoją pozycję wiarygodnej firmy i wartościowego pracodawcy. Jej działalność została doceniona i wyróżniona wśród firm realizujących CSR.
Zakres działalności

DB Schenker Logistics należy do DB Schenker, jednego z wiodących dostawców zintegrowanych rozwiązań logistycznych na globalną skalę. W swojej ofercie posiada kompleksową obsługę logistyczną, transport lądowy, lotniczy, oceaniczny i magazynowanie, współpracując z branżami m.in. elektroniczną, AGD, maszynową, FMCG, chemiczną. Zarządza globalnymi łańcuchami dostaw dla producentów, eksporterów i importerów wiodących marek. Strategiczne cele firmy są silnie związane ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem.

O jakość rozwiązań dla klientów, organizując sprawny przepływ towarów i związanych z nim informacji, dba ponad 90 tys. pracowników w 130 krajach. Firma posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy, w którym m.in. jest wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, gwarantując pełne dostosowanie zarządzania w firmie do krajowych i międzynarodowych norm zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Sama jakość dbania o zadowolenie klienta z oferty firmy – to jedno. Na wyróżnienie zasługuje natomiast jakość podejścia do pracowników, jak i do sąsiedztwa firmy, poprzez świadome realizowanie dobra wspólnego.

Odpowiedzialny biznes

Budując kulturę LEAN, jako część Grupy Deutsche Bahn, DB Schenker Logistics realizuje globalną strategię zrównoważonego rozwoju DB 2020, która opiera się na trzech filarach: ekonomii, ekologii i społeczeństwie.

Sama jakość dbania o zadowolenie klienta z oferty firmy – to jedno. Na wyróżnienie zasługuje natomiast jakość podejścia do pracowników, jak i do sąsiedztwa firmy, poprzez świadome realizowanie dobra wspólnego. Pracownicy zachęcani są do zaangażowania w proces wdrażania inicjatyw usprawniających działalność firmy, ale również do inwestycji w siebie i otaczający świat, proponując zmiany jakie uważają za słuszne i potrzebne. W ostatnich dwóch latach zgłoszono prawie 5 tysięcy pomysłów, z czego ponad 4 tysiące zostało wdrożonych.

Realizując strategię zrównoważonego rozwoju DB Schenker Logistics odpowiada na potrzeby społeczności lokalnych, wspierając projekty wolontariatu pracowniczego realizowane lokalnie oraz w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. Dodatkową działalnością jest współpraca z uczelniami i studentami. Pracownicy firmy prowadzą wykłady na temat wyzwań współczesnej logistyki ucząc młodych ludzi praktyki swojego zawodu.
Rozwój kompetencji

Ponieważ ówczesne procesy gospodarcze i społeczne nie mogą obyć się bez ciągłego doskonalenia, DB Schenker Logistics dużą wagę przywiązuje do ciągłego rozwoju pracowników.

Na odpowiedź tej potrzeby wdrożony został program rozwoju kompetencji, w którego działania wpisana jest Szkoła Młodych i Szkoły Liderów. W ten sposób zarówno młodzi, jak i starsi stażem mogą rozszerzać wiedzę i nabywać nowe umiejętności, znajdując satysfakcję z wykonywanej pracy.

Osoby zatrudnione w DB Schenker Logistics mają zapewnione dofinansowanie opieki medycznej oraz sportu i rekreacji w czasie wolnym. Firma bardzo wspiera postawę prozdrowotną i aktywne spędzanie czasu, promując tym samym zdrowy styl życia.

Pracownicy mają również szansę dalszego rozwoju dzięki awansom – pionowym i poziomym, czyli poprzez objęcie wyższego stanowiska lub otrzymanie szerszego zakresu kompetencji. Średnio w ciągu roku w DB Schenker Logistics awansuje ok. 180 osób.
W zdrowym ciele zdrowy duch

Osoby zatrudnione w DB Schenker Logistics mają zapewnione dofinansowanie opieki medycznej oraz sportu i rekreacji w czasie wolnym. Firma bardzo wspiera postawę prozdrowotną i aktywne spędzanie czasu, promując tym samym zdrowy styl życia. Nie zapomina się również o zwiększaniu bezpieczeństwa w miejscu pracy, ale i na drogach, w ramach wsparcia akcji prospołecznych.

Można wiec śmiało powiedzieć, że przedsiębiorstwo, które w ciągu 2 lat po fuzji Spedpolu i Schenkera, przekształciło się w firmę globalnego operatora, lidera na polskim rynku w kompleksowych rozwiązaniach logistycznych, jest równocześnie przykładem realizacji wytycznych Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju:

– odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw to: „ciągłe zobowiązanie biznesu do zachowania etycznego oraz przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju ekonomicznego poprzez poprawę jakości życia pracowników i ich rodzin, jak również lokalnej społeczności i społeczeństwa jako całości”.

Powyższe przykłady aż nader wyczerpują tą definicję. Ogromnie cieszy, że możemy się chwalić takim pracodawcą na polskim rynku.

About 

Related Articles