Radca prawny Bielawa

9 6 grudnia 2017

Windykacja sądowa i windykacja polubowna

Windykacja polubowna i Windykacja sądowa

Windykacja

Windykacja sądowa
Celem windykacji sądowej jest odzyskanie należności w drodze procesu sądowego, reprezentowanie Klienta (wierzyciela) w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, w dochodzeniu roszczeń finansowych.
Kancelaria prawna prowadzi także sprawy, w których postanowieniem stwierdzono bezskuteczność działań egzekucji komorniczej lub wierzyciel nie został zaspokojony w całości. W takich przypadkach występuje do kancelarii komorniczej z wnioskiem o ponowne przeprowadzenie egzekucji. Warto podkreślić, że obowiązujące obecnie regulacje prawne umożliwiają wszczęcie postępowania egzekucyjnego bez obowiązku uiszczenia opłaty egzekucyjnej. Takie działanie zwiększa szanse na odzyskanie zadłużenia, nie narażając wierzyciela na dodatkowe koszty, dodatkowo zapobiegając przedawnieniu roszczenia.
Windykacja polubowna.
Windykacja polubowna określana także jako miękka, przedsądowa. Inaczej to windykacja, której celem jest odzyskanie części lub całości długów (zarówno konsumenckich jak i gospodarczych), bez konieczności kierowania sprawy do sądu. Jej istota polega na tym, że wierzyciele próbują porozumieć się z dłużnikiem i zawrzeć z nim stosowną umowę ugody, a także opracować harmonogram spłaty powstałych długów.
Nakłonienie do dobrowolnej spłaty pojawia się z reguły w bardzo wczesnym etapie zadłużenia. To wtedy jest najlepszy czas, aby przypomnieć osobie zadłużonej o konsekwencjach jakie grożą w momencie dalszego unikania spłaty.

About 

Related Articles