Radca prawny Bielawa

8 października 2016

Przedsiębiorstwo

Powiernictwo inwestycyjne (6)Używanie słów, których znaczenia nie jesteśmy pewnie, a zaledwie intuicyjnie czujemy co mogą one znaczyć jest dosyć popularne. Warto poszerzać jednak swoją wiedzę i używać poprawnie używanych przez nas słów. Wiele osób ma problem ze znaczeniem słowa „przedsiębiorstwo”, kojarząc je głównie z fabryką. Pomocny w tej kwestii może być kodeks cywilny, który identyfikuje przedsiębiorstwo ze zorganizowanym zespołem składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Co za tym idzie, w skład przedsiębiorstwo to nie tylko sam budynek, czy skład osobowy zakładu pracy. W szczególności obejmuje ono nazwę danego przedsiębiorstwa, która indywidualizuje je spośród innych podmiotów. Naturalnie będzie to także własność ruchomości i nieruchomości, prawa wynikające z umów, wierzytelności, prawa pochodzące z papierów wartościowych i różnego rodzaju środki pieniężne. W skład przedsiębiorstwa wchodzą także koncesje, zezwolenia oraz patenty. Chociaż lista jest szersza, wśród najważniejszych można wymienić także majątkowe prawa autorskie i pokrewne.

About 

Related Articles