Radca prawny Bielawa

1 18 lipca 2016

Powiernictwo inwestycyjne

Powiernictwo inwestycyjne (6)Dużą rolę przywiązuje się obecnie do wywiązywania się ze swoich wszelkich zobowiązań. Człowiek, który to czyni, jest osobą na miarę dwudziestego pierwszego wieku, dlatego tak ważne jest, aby każdy z nas wypełniał wszelkie swoje obowiązki. Czasem jednak zdarzają się sytuacje, w których nie jesteśmy w stanie należycie wykonać swoich zobowiązań w terminie, do którego się zobowiązaliśmy. W takich wypadkach rozwiązaniem jest powiernictwo inwestycyjne, które pozwala cieszyć się z odciążenia głowy z nadmiary obowiązków. Ustanawia się wtedy zastępcę inwestycyjnego, którego zadaniem jest czuwanie nad prawidłową realizację naszego projektu. Należy pamiętać, że umowa kreująca taki obowiązek ma charakter odpłatny i będziemy musieli podzielić się z tą osobą ewentualnym zyskiem. Jest to jednak wybawienie dla każdej osoby, która potrzebuje zrezygnować z kilku zleceń, ponieważ nie ma czasu na realizację swoich sztandarowych projektów, które nieraz mogą jej przynieść zysk dużo wyższy niż zakładany w projekcie.

About 

Related Articles