Radca prawny Bielawa

7 6 grudnia 2017

Pełna księgowość Rzeszów i Księgowość budżetowa

Księgowość budżetowa i pełna księgowość Rzeszów

Czym jest księgowość budżetowa?

Księgowość budżetowa dotyczy sektora budżetowego i jego jednostek. Dostarcza ona informacji związanych z finansami poszczególnych budżetów, informując o ich wykonaniu. Informacje te są niezbędne w procesach planowania, analizy a także kontroli poszczególnych budżetów. Rachunkowość budżetowa tworzy również informacje, które są niezbędne do ochrony publicznego mienia oraz jego rozliczania. Podmiotami księgowości budżetowej są jednostki budżetowe, fundusze celowe, samorządowe zakłady budżetowe, instytucje gospodarki budżetowej i agencje wykonawcze. Ewidencjonuje ona dochody i wydatki budżetowe. Pełna księgowość Rzeszów obejmuje także księgowość budżetową, która działa w oparciu o zasady wynikające z ustawy o finansach publicznych. Ustawa ta weszła w życie 30 czerwca 2005 roku. Wyróżnia się dwie zasady księgowości budżetowej; zasadę obligatoryjną i zasadę nieobligatoryjną. Pierwsza z nich stanowi obowiązek wynikający z ustawy o rachunkowości. Obowiązuje w niej tzw. rok obrachunkowy. Zazwyczaj jest to rok kalendarzowy. Księgowość budżetowa musi uwzględniać takie zagadnienia jak zakładowy plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych, opis systemów przetwarzania danych oraz ich zbiorów.

About 

Related Articles