Radca prawny Bielawa

16 17 września 2016

Obowiązki ryczałtowca

rp_gospodarka5.jpgOsoba, która swoją działalność opodatkowuje w formie ryczałtu powinna dokładnie znać swoje obowiązki, aby nie narazić swojej firmy na problemy z urzędem skarbowym. Koniecznie trzeba, prowadząc swój biznes, wiedzieć, że trzeba przechowywać dokumentację księgową, a także wszystkie dowody zakupów. Ryczałt ewidencjonowany to taka forma opodatkowania, która nie stwarza możliwości odliczania sobie od podstawy opodatkowania wszelkiego rodzaju kosztów, jednak konieczne jest posiadanie dokumentów, które potwierdzają, że nabyliśmy towar drogą oficjalną i legalną. Nieposiadanie żadnego dowodu zakupu towaru, którym obracamy może nas narażać na oskarżenia o paserstwo. Koniecznie też trzeba posiadać stale uaktualniany wykaz środków trwałych, które znajdują się w naszej firmie. Każda osoba prowadząca biznes rozliczany na zasadzie ryczałtu powinna tez prowadzić pełną ewidencję wyposażenia. Oczywiście konieczny jest też do zrobienia remanent oraz co roku składamy zeznanie podatkowe PIT 28 oraz PIT 28 A.

About 

Related Articles