Radca prawny Bielawa

2 27 listopada 2018

Norwegia przyjazna obcokrajowcom

Od 1 stycznia 1007 Polacy mogą zaczynać pracę w Norwegii w trakcie rozważania podań o pozwolenie na zatrudnienie.

Do tej pory cudzoziemcy chcący podjąć pracę w Norwegii musieli najpierw uzyskać oficjalną zgodę władz na zatrudnienie. Od roku 2008 obywatele 10 państw nowych członków UE mają możliwość podjąć prace jeszcze w trakcie rozpatrywania takich wniosków. Bjarne Haakon Hanssen – minister pracy i spraw społecznych w Norwegii twierdzi, że bardzo ważne jest by skłonni do pracy obywatele mogli zaczynać pracę nie czekając na zgodę o zatrudnienie.

Zgodnie z projektem władz, okres wydawania orzeczeń dotyczących zatrudnień obcokrajowców ma niebawem zawęzić się do 5 dni. Uprzednio należało przedłożyć dokument lub umowę poświadczającą zatrudnienie. Władze norweskie zapowiedziały ułatwienia aby praca była łatwiejsza do znalezienia przez obcokrajowców. Kluczowym celem tej kwestii jest zredukowanie czarnego rynku pracy. Dane statystyczne mówią, iż zaledwie jedna trzecia ze 120 tyś. Polskich pracowników, co roku zapisuje się w norweskim urzędzie.

Pomimo, iż Norwegia nie należy do UE pracuje tam już ok. 40 tys. polskich obywateli. Kraj ten posiada wiele zalet niż inne kraje zachodnie, w których pracują Polacy. Do zalet tych zaliczamy głównie: więcej miejsc pracy, lepiej płatna prac (spawacz pracujący w norweskiej stoczni na miesiąc może zarobić nawet 15 tys. zł). To bardzo dużo w porównaniu z zarobkami w Holandii lub Wielkiej Brytanii.

W połowie 2007 roku w ramach łączenia rodzin do Norwegii przyjechało 1096 osób z Polski, czyli 78% więcej niż rok wcześniej. Większa część tej grupy tworzyły osoby poniżej 18 roku życia a jedną trzecią dzieci poniżej 6 lat. Ida Borresen – dyrektor norweskiego Urzędu ds. Cudzoziemców (UDI) tłumaczy, że taki wzrost wynika przez wydłużających się okres czasu pracy ludzi zatrudnionych w Norwegii. Zauważono także, że coraz częściej zatrudnienie w Norwegii znajdują mężczyźni, którzy następnie sprowadzają swoje rodziny. W 2006 roku wydano przeszło 38 tys. zezwoleń na podjęcie zatrudnienia. Dla porównania w pierwszej połowie 2007 roku wydano ich już 33 tys..

About 

Related Articles