Radca prawny Bielawa

27 5 kwietnia 2022

Hologramy na legitymację studencką

Dostępne nowe hologramy na legitymację studencką

W dniu 31-03-2022 legitymacje studenckie straciły swoją ważność. Żacy tłumnie udali się do dziekanatów, by umożliwić sobie dalsze korzystanie z bezcennych ulg na czas semestru letniego i wakacji, czyli do 31-10-2022. Przedłużenie legitymacji wiąże się z przyklejeniem specjalnie przygotowanego hologramu – małej, foliowej naklejki, wycinanej laserem, posiadającej swój własny, unikalny kod seryjny. Ze względu na ilość korzyści, jakie płyną z posiadania ważnej legitymacji studenckiej, spełnienie tych standardów jest niezwykle istotne. Utrudnia to ich podrobienie i nieuczciwe korzystanie z ulg. Przez swoją unikalność, hologramy na legitymację studencką wzbudzają ciekawość nie tylko samych zainteresowanych – studentów, lecz także kolekcjonerów. Dwa razy w roku mają oni okazję do poszerzenia swojej kolekcji o kolejne wyjątkowe hologramy. Choć kolekcjonerskie naklejki spełniają wszystkie wymogi opisane w ustawie ich dotyczącej, nie można ich używać wbrew przeznaczeniu, które jest niezgodne z prawem. Zbieranie hologramów zdaje się być ciekawą zajawką. Przy zakupie trzeba jednak być ostrożnym, by nie dać się oszukać i nie kupić taniej, nic nie wartej podróbki. Na naszej nalepce musi widnieć data ważności i kod seryjny, aby uznać ją za wartą dołączenia do kolekcji.

About 

Related Articles