Radca prawny Bielawa

3 7 lutego 2017

Analiza finansowa

Analiza finansowa (7)

W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie zarządu spółki. Obrady trwały do późnych godzin nocnych, ponieważ ich przedmiotem była otrzymana przez prezesa nowa analiza finansowa spółki. Opracowanie to wykonała specjalistyczna firma, zatrudniająca biegłych z zakresu księgowości i rachunkowości. Niestety okazało się, że wyniki spółki są dalekie od oczekiwań. Zamiast planowanego wzrostu dochodów, okazało się, że bilans spółki wykazuje straty.
W związku z taką sytuacją finansową spółki, zarząd podjął wczoraj uchwałę o wdrożeniu planu naprawczego i ograniczeniu kosztów prowadzenia działalności. Ustalono, że płace pracowników administracji zostaną zamrożone. Nie będzie planowanych podwyżek, natomiast comiesięczne regulaminowe premie będą wypłacane w obniżonej wysokości. Środki pozyskane w ten sposób będą przekazane na działalność operacyjną spółki.
W ocenie Zarządu planowane działania wystarczą do tego, aby pod koniec roku wynik finansowy spółki wzrósł. Prezes ma nadzieję, że nie trzeba będzie zwalniać żadnych pracowników.
About 

Related Articles